KONSULTACJE SPOŁECZNE W WĄBRZEŹNIE

Witamy na platformie Konsultacje Społeczne w Wąbrzeźnie. Zobacz, skomentuj - miej wpływ na to, co dzieje się w Twoim mieście.

Aktualnie trwające konsultacje
Herb

SZANOWNI MIESZKAŃCY WĄBRZEŹNA

Biorąc udział w konsultacjach społecznych macie realny wpływ na to, co dzieje się w naszym mieście!

Konsultacje społeczne to forma dialogu, którą urząd prowadzi z Mieszkańcami, po to, by zasięgnąć opinii na temat różnych istotnych kwestii. Mówiąc prościej, to rozmowa, której celem jest nie tylko poinformowanie Mieszkańców o jakichś sprawach, ale także dowiedzenie się, co myślą na ich temat.

Aktualnie trwające konsultacje

Planowanie z mieszkańcami

  • Data rozpoczęcia 26.08.2019 00:00
  • Data zakończenia 31.01.2020 23:59

Zapraszamy do udziału w konsultacjach dotyczących wprowadzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźno na obszarze położonym przy ul. Jeziornej.

Procedura wprowadzenia zmiany w planie rozpoczęta została na wniosek właściciela dwóch działek położonych przy ul. Jeziornej. Dotyczy zamiany przeznaczenia terenu z "zabudowy zagrodowej, zieleni nieurządzonej i ciągów pieszych" na "teren pod zabudowę jednorodzinną". Szczegóły w załączonej uchwale. 

Konsultacje prowadzone są w ramach projektu grantowego pn. „Planowanie z mieszkańcami” (POWER.02.19.00-00-K12/18), realizowanym przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska, zdań, uwag, opinii i wniosków mieszkańców Wąbrzeźna. Konsultacje będą prowadzone do 31.01.2020 r. 

więcej