WYNIKI WERYFIKACJI PROJEKTÓW

Zgodnie z paragrafem 9 Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Wąbrzeźno (załącznik nr 1 do uchwały nr VII/47/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z 30 kwietnia 2019 r.) podaję wyniki weryfikacji projektów złożonych do budżetu obywatelskiego 2020. Wyniki weryfikacji można pobrać również TUTAJ 

Lp. Roboczy tytuł projektu do BO 2020 i wynik oceny projektu

1. Chodnik na ul. Kasztanowej do wymiany!

Wynik oceny: Ocena pozytywna

2. Renowacja Pomnika Żołnierza Polskiego

Wynik oceny: Ocena pozytywna

3. Sauna parowa

Wynik oceny: Odrzucony. Projekt ma charakter twardy i wymaga lokalizacji na terenie, którego właścicielem jest Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. o.o. w Wąbrzeźnie. Zgodnie z paragrafem 4 ust. 3 Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Wąbrzeźno (załącznik nr 1 do uchwały nr VII/47/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2019 r.), zadanie o charakterze twardym, które wymaga lokalizacji na określonym terenie musi być zlokalizowane na nieruchomości stanowiącej własność miasta Wąbrzeźno.

4. Modernizacja Ogródka Jordanowskiego

Wynik oceny: Ocena pozytywna

5. Wodny plac zabaw na plaży miejskiej

Wynik oceny: Ocena pozytywna

6. Zmiana nawierzchni chodników na ul. Podzamcze

Wynik oceny: Ocena pozytywna

7. Domek szatnia przy boisku orlik SP 3 

Wynik oceny: Ocena pozytywna

8. Zestaw barierek i namiotów na imprezy organizowane w Wąbrzeźnie 

Wynik oceny: Ocena pozytywna

9. Zestaw stołów i parasoli na imprezy organizowane w mieście

Wynik oceny: Ocena pozytywna

10. Zakup i instalacja urządzenia odstraszającego krukowate "tzw. jastrząb"

Wynik oceny: Ocena pozytywna

11. Wyposażenie Centrum Edukacji Historycznej

Wynik oceny: Ocena pozytywna

12. Plac zabaw ul. Macieja Rataja

Wynik oceny: Ocena pozytywna

13. Skwer im. Anny Piaseckiej

Wynik oceny: Ocena pozytywna

14. Plaża bez barier - wykonanie drewnianej ścieżki przez plażę 

Wynik oceny: Ocena pozytywna

15. Nasz wspólny kącik (plac rekreacji przy Grudziądzkiej 23) 

Wynik oceny: Ocena pozytywna

16. Tematyczny plac zabaw w parku PKP

Wynik oceny: Odrzucony. Projekt ma charakter twardy i wymaga lokalizacji na terenie, którego właścicielem jest PKP. Zgodnie z paragrafem 4 ust. 3 Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Wąbrzeźno (załącznik nr 1 do uchwały nr VII/47/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2019 r.), zadanie o charakterze twardym, które wymaga lokalizacji na określonym terenie musi być zlokalizowane na nieruchomości stanowiącej własność miasta Wąbrzeźno.  

17. Roleta na okno dachowe w MiPBP

Wynik oceny: Ocena pozytywna

18. Czytniki - nowoczesne czytanie w MiPBP 

Wynik oceny: Ocena pozytywna

19. Nowy wizerunek i doposażenie Miejskiej Telewizji Kablowej

Wynik oceny: Ocena pozytywna

20. Łąki kwietne i budki dla owadów

Wynik oceny: Ocena pozytywna

21. Budki lęgowe dla ptaków

Wynik oceny: Ocena pozytywna

22. Wyposażenie pracowni rzeźby WDK w Wąbrzeźnie

Wynik oceny: Ocena pozytywna

23. Wymiana chodnika na nową nawierzchnię, przebudowa podjazdu do bloku oraz wymiana schodów przy bloku Grudziądzka 23

Wynik oceny: Ocena pozytywna

24. Organy piszczałkowe w kościele pw. MBKP

Wynik oceny: Odrzucony. Projekt wymaga lokalizacji w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Wąbrzeźnie, czyli w obiekcie i na terenie, który nie jest własnością naszego samorządu. Zadanie ma charakter twardy. Zgodnie z paragrafem 4 ust. 3 Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Wąbrzeźno (załącznik nr 1 do uchwały nr VII/47/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2019 r.), zadanie o charakterze twardym, które wymaga lokalizacji na określonym terenie musi być zlokalizowane na nieruchomości stanowiącej własność miasta Wąbrzeźno.  

25. Wąbrzeskie Centrum Pożarniczej Edukacji Historycznej

Wynik oceny: Ocena pozytywna

26. Konferencja edukacyjna pod tytułem „Z czym mierzą się młodzi ludzie? - problemy współczesnych dzieci i młodzieży”

Wynik oceny: Ocena pozytywna

27. Dom tymczasowy dla zwierząt bezdomnych

Wynik oceny: Ocena pozytywna

28. Wypożyczalnia sprzętu muzycznego dla grup społecznych organizujących imprezy kulturalne, religijne i oświatowe

Wynik oceny: Ocena pozytywna

29. I Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Dętych w Wąbrzeźnie

Wynik oceny: Ocena pozytywna

30. Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2

Wynik oceny: Ocena pozytywna

31. Roztańczone Wąbrzeźno, bo tańczyć każdy może

Wynik oceny: Ocena pozytywna

32. Główny koncert Dni Wąbrzeźna - występ Dawida Podsiadło (lub innego wykonawcy)

Wynik oceny: Ocena pozytywna

33. Wąbrzeski Rower Miejski

Wynik oceny: Ocena pozytywna

34. Budowa dwóch tężni solankowych

Wynik oceny: Ocena pozytywna

35. Mural pamiątkowy na ścianie jednego z bloków wielorodzinnych

Wynik oceny: Ocena pozytywna

36. Bezpieczny ratownik - bezpieczny wąbrzeźnianin

Wynik oceny: Ocena pozytywna

37. Zakup sprzętu do gimnastyki i akrobatyki oraz wynajem sali gimnastycznej

Wynik oceny: Ocena pozytywna

38. Wąbrzeźno na czarno-białej fotografii

Wynik oceny: Ocena pozytywna

39. Miejsca parkingowe dla mieszkańców Osiedla 750-lecia w Wąbrzeźnie - budowa miejsc parkingowych przy ul. B. Szczuki i bp.J. Dantyszka

Wynik oceny:Odrzucony. Projekt ma charakter twardy. Właścicielem działek, których dotyczy - jest Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie. Zgodnie z paragrafem 4 ust. 3 Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Wąbrzeźno (załącznik nr 1 do uchwały nr VII/47/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2019 r.), zadanie o charakterze twardym, które wymaga lokalizacji na określonym terenie musi być zlokalizowane na nieruchomości stanowiącej własność miasta Wąbrzeźno.

40. Siatkarskie przedszkole z WSR Werewolves

Wynik oceny: Ocena pozytywna

41. Zagospodarowanie Ronda Bydgoskiego

Wynik oceny: Odrzucony. Projekt ma charakter twardy. Gmina Miasto Wąbrzeźno nie ma praw własności do Ronda Bydgoskiego. Zgodnie z paragrafem 4 ust. 3 Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Wąbrzeźno (załącznik nr 1 do uchwały nr VII/47/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2019 r.), zadanie o charakterze twardym, które wymaga lokalizacji na określonym terenie musi być zlokalizowane na nieruchomości stanowiącej własność miasta Wąbrzeźno.  

42. Doposażenie placu zabaw (przy ul. gen. Hellera)

Wynik oceny: Odrzucony. Projekt ma charakter twardy i wymaga lokalizacji na terenie, którego właścicielem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Sportowej 3 w Wąbrzeźnie. Zgodnie z paragrafem 4 ust. 3 Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Wąbrzeźno (załącznik nr 1 do uchwały nr VII/47/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2019 r.), zadanie o charakterze twardym, które wymaga lokalizacji na określonym terenie musi być zlokalizowane na nieruchomości stanowiącej własność miasta Wąbrzeźno.  

43. Bezpieczne chodniki cz. II

Wynik oceny: Ocena pozytywna

44. Ścieżka do jazdy na rolkach - zjazd do istniejącej ścieżki

Wynik oceny: Odzucony. Projekt ma charakter twardy i wymaga lokalizacji na terenie, którego właścicielem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Sportowej 3 w Wąbrzeźnie. Zgodnie z paragrafem 4 ust. 3 Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Wąbrzeźno (załącznik nr 1 do uchwały nr VII/47/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2019 r.), zadanie o charakterze twardym, które wymaga lokalizacji na określonym terenie musi być zlokalizowane na nieruchomości stanowiącej własność miasta Wąbrzeźno.  

45. Aktywna przerwa

Wynik oceny: Odrzucony. Projekt dotyczy zakupu sprzętu do gier towarzyskich, które miałyby być wstawione do szkół podstawowych i do pomieszczenia, z których korzystają organizacje pozarządowe. Zgodnie z paragrafem 4 ust. 2 Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Wąbrzeźno (załącznik nr 1 do uchwały nr VII/47/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2019 r.) - zadanie budżetu obywatelskiego musi być ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców. Ograniczenie projektu do konkretnego odbiorcy - powoduje, że nie spełnia on zasad Regulaminu.

46. Doposażenie sal oddziałów przedszkolnych

Wynik oceny: Odrzucony. Projekt dotyczy wyposażenia sal przedszkolnych, czyli pomieszczeń, z których korzystają tylko ściśle określone grupy. Zgodnie z paragrafem 4 ust. 2 Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Wąbrzeźno (załącznik nr 1 do uchwały nr VII/47/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2019 r.) - zadanie budżetu obywatelskiego musi być ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców. Ograniczenie projektu do konkretnego odbiorcy - powoduje, że nie spełnia on zasad Regulaminu.

47. Bez smartfona - więcej ruchu, maluchu! Bajkowy tor przeszkód

Wynik oceny: Ocena pozytywna

48. AquaAga Wakepark

Wynik oceny: Ocena pozytywna

49. Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych

Wynik oceny: Ocena pozytywna

50. Niezwykli nurkowie

Wynik oceny: Odrzucony. Projekt dotyczy wsparcia grupy 30 dzieci, które zamieszkują teren województwa kujawsko-pomorskiego. Zgodnie z paragrafem 4 ust. 2 Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Wąbrzeźno (załącznik nr 1 do uchwały nr VII/47/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2019 r.) - zadanie budżetu obywatelskiego musi być ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców Wąbrzeźna. Ograniczenie projektu do konkretnej liczby odbiorców, w tym również spoza Wąbrzeźna - powoduje, że nie spełnia on zasad Regulaminu.

51. Nagłośnienie plenerowe - amfiteatr Podzamcze

Wynik oceny: Ocena pozytywna

Burmistrz Wąbrzeźna

(-) Tomasz Zygnarowski